Alfa PT

SlužbyCeníkReferenceObjednavkaO násHome

Ceník překladatelských služeb

Základní ceny:

Z cizího jazyka do českého

stupeň obtížnostiKč/NS
I.330,-
II.340,-
III.350,-

Z jazyka českého do cizího

stupeň obtížnostiKč/NS
I.350,-
II.370,-
III.390,-

Základem pro výše uvedené tarify je normostrana, t.j. 1500 znaků, dle EU. Tarify se týkají cizích jazyků: angličtina, bulharština, francouzština, chorvatština, italština, maďarština, němčina, polština, portugalština, rumunština, ruština, srbština a španělština. Ostatní jazyky jsou zařazeny do obtížnějších kategorií a na požádání vám rádi sdělíme jejich cenu. U překladů jazyků se znakovým písmem se vychází z rozsahu textu v hláskovém písmu (např. v češtině).

Korektury:

Korektura českého textu

1NS90,-

Korektura cizojazyčného textu

1NS150,-

Překlady se soudní doložkou:

1NS420,-

U rozsáhlejších překladů (nad 30 NS) poskytujeme, po vzájemné dohodě, slevu!
Expresní příplatek činí 30 - 50%, opět po dohodě!
K celkové částce nutno přičíst 19% DPH.
Provádíme překlady veškerých materiálů obchodní, propagační i technické dokumentace ve sjednaných jazycích, včetně překladů se soudní doložkou. Cena 1NS dokladu je Kč 450,- + 19% DPH.

Ceník je v platnosti od 1.1.2006

Ceník tlumočnických služeb

Základní ceny

Konsekutivní tlumočení I.5.500,- Kč/den
Konsekutivní tlumočení II.6.000,- Kč/den
Simultánní tlumočení I.7.000,- Kč/den
Simultánní tlumočení II.7.500,- Kč/den

Délka pracovního dne tlumočníka je 8 hodin, včetně všech přestávek a přerušení. V Praze je možno tlumočníka nasadit na akci trvající polovinu pracovního dne, v tomto případě je odměna 50% výše uvedené denní sazby. Mimo Prahu se účtuje vždy celý pracovní den, i v případě kratšího pracovního nasazení. Při kabinovém tlumočení se obsazuje 1 kabina vždy 2 tlumočníky, kteří mají právo pravidelného střídání. Před zahájením tlumočnické akce je objednavatel povinen poskytnout včas před začátkem tlumočení písemné příspěvky účastníků nebo jiné písemné materiály, vztahující se k danému tématu tlumočení.

Pokud je pracovní den tlumočníka delší než 8 hodin, zvýší se základní cena za každou započatou hodinu minimálně o 15%.
U tlumočení v sobotu se zákadní cena zvýší o 50%, u tlumočení v neděli a ve státem uznaných svátcích o 100%.
Odstoupí-li objednavatel od tlumočení v době 3 dnů před začátkem akce nebo v době kratší, činí stornovací poplatek 50% základní ceny, pokud jde o akci trvající 1 pracovní den a 100% základní ceny, pokud jde o akci delší, než 1 pracovní den.
Kategorie I.a II. se určují podle stupně náročnosti tlumočeného textu.
Ceny stanovíme dohodou s objednavatelem. K celkové částce je nutno připočíst 19% DPH.

Ceník je v platnosti od 1.1.2006

Agentura ALFA - PT, Ondříčkova 48, 130 00 Praha 3, tel.: 222 515 887, e-mail: alfa@alfapt.cz